Get Adobe Flash player

Link แนะนำFacebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

000287878
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
119
114
278
287034
5500
6694
287878

Your IP: 3.239.2.192
Server Time: 2023-11-28 17:15:04

ข่าวกิจกรรมสมาคม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ โครงการสัมมนาแกนนำครูเอกชน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกหวงแหน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วันที่ 2 กันยายน 2566 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 04 กันยายน 2566 152
สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชและโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ มอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือสร้าง-ซ่อมบ้านพี่น้องมูโนะ 17 สิงหาคม 2566 83
วันที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในการขับขี่ มอเตอร์ไซค์ ให้ปลอดภัย ถูกหมายจราจร โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก บริษัท ท่าม้าปิยะกลการ จำกัด 16 สิงหาคม 2566 157
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนสุมณฑาศึกษา รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้รับการนิเทศจากท่าน ศน. จิราพร ชินวงศ์ และ ศน.เกษรา บริสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ขาดศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 11 สิงหาคม 2566 82
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ในนามผู้บริหารคณะครูและบุคลากรครูโรงเรียนมัธยมบุญคงอุปการ ขอบพระคุณ สน ศิริมนตร์ ชิณวงศ์ และ สนพัชรดา ลิขิตการ ในการนิเทศติดตามการดำเนินงานระบบงานประกันคุณภาพของโรงเรียน 11 สิงหาคม 2566 83
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ทางผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอนุสรณ์พรสวัสดิ์(พรสวัสดิ์วิทยา) ขอขอบพระคุณท่าน ดร.เพ็ญศรี ทศพร (กลุ่มงานพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ) นายธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรี (กลุ่มงานพัฒนาระบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิต) 11 สิงหาคม 2566 88
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 ในนามโรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมีขอบพระคุณ ท่าน สน.จิราพรและ สน.เกษรา ได้มาแนะนำ นิเทศ การดำเนินงานคุณภาพทางการศึกษา ทางโรงเรียนอนุบาลรุ่งรัศมีจะนำคำแนะนำเพื่อไปปรับปรุง แก้ไข้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายวางไว้ 11 สิงหาคม 2566 91
วันที่ 9 สิงหาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลวิธานพิทยานุสรณ์ ขอบพระคุณท่านณัฐชดา เอียดขนาน ศึกษานิเทศก์ ศธจ.นครศรีธรรมราชที่ได้มานิเทศติดตามเพื่อสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 11 สิงหาคม 2566 84
วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 สมาคมการศึกษาเอกชนนครศรีธรรมราช มอบเงิน 18,845 บาทให้ โรงเรียนเอกชนบ้านมูโนะ 08 สิงหาคม 2566 227
อ.ชากีรีน สุมาลี ผจก.โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ และ อ.สุนีย์ สุมาลี หน.ฝ่ายวิชาการระดับมัธยม ได้ร่วมพิธีลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ และ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah Jakarta อินโดนีเซีย 08 สิงหาคม 2566 235
กิจกรรม 5 จุดเน้นครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 ความสุข ความสนุกและอบอุ่น หาได้ที่โรงเรียนของเรา อำมาตย์พิทยานุสรณ์ 08 สิงหาคม 2566 220
โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ โดยผู้บริหาร ผู้อำนวยการ คณะครูและตัวแทนนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดขนาน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 02 สิงหาคม 2566 90
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเจริญวิทย์ขอขอบคุณ คณะเจ้าหน้าที่จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนที่ได้มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2565-2566 20 กรกฎาคม 2566 101
วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ประชุมคณะกรรมการ ปสกช นครศรีธรรมราช ทั้งในระบบและนอกระบบ 18 กรกฎาคม 2566 95
จิตอาสาประจำเดือนกรกฎาคม โรงเรียนอำมาตย์ พิทยานุสรณ์ เดินรณรงค์ สู้ยุงลายกับ อ.ส.ม. บ้านสวนจันทร์ หมู่ 5 ตำบลปากพูน 15 กรกฎาคม 2566 90
โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ พานักเรียนไปละหมาดวันศุกร์ ที่มัสยิดการาหมาด บ้านหัวทะเล 15 กรกฎาคม 2566 93
วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายณัฐวุฒิ ภารพบ นายกสมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ารับโล่เกียรติยศจาก ฯพณฯ รมช กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะทำประโยชน์เพื่อการศึกษาเอกชน 02 มีนาคม 2565 434
โรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ทำการเยียวยาผู้ปกครองจากสถานการณ์โควิด-19 เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 09 กันยายน 2564 548
นักเรียนโรงเรียนพิมพ์มณี อวยพรวันแม่ผ่านทางออนไลน์ " รักและดูแลแม่ในทุก ๆ วันกันนะคะ" 13 สิงหาคม 2564 584
ด้วยความมุ่งมั่นของโรงเรียนอนุบาลปัญญาพร จัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการประเมินผลความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน ลูกหลานของพวกเราทุกคน 17 กรกฎาคม 2564 698
ประกาศ โรงเรียนร่อนพิบูลย์วิทยา วันที่ 12-28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน เรียนที่บ้าน On-Demand, On-line, On School Line, On-Hand 06 กรกฎาคม 2564 683
โรงเรียนเสริมปัญญา ด้วยความห่วงใยในตัวนักเรียนลูกหลานของเรา ความรู้ไม่สามารถจะหยุดเรียนรู้ได้ ครูเราทุกคนมีความตั้งใจจริง ในการสอนออนไลน์ ให้ความรู้ สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ให้แก่ลูกๆของเราทุกคน 29 มิถุนายน 2564 601
โรงเรียนพิมพ์มณี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมิน ดังนี้ 29 มิถุนายน 2564 517
โรงเรียนชูศิลป์วิทยา...ขอประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 26 มิถุนายน 2564 591
ศิลปศาสตร์ มวล. จับมือ โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ ลงนาม MOA ยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ 05 กุมภาพันธ์ 2564 759
ท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่าน ทางโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา แผนกอนุบาล ได้เพิ่มช่องทางการรับสมัครนักเรียนแบบออนไลน์ 11 มกราคม 2564 1207
โรงเรียนที่ประกาศปิดเรียนเนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19 (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มกราคม 2564 05 มกราคม 2564 933
รายชื่อโรงเรียนที่ปิดเรียน ปิดเรียนในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์ ฝนตกหนัก 01 ธันวาคม 2563 906
การประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สถาบันศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนระดับภาค ภาคใต้ 07 พฤศจิกายน 2563 456
วันที่ 17 มกราคม 2563 คณะครูได้นำ นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลชาญวิทย์ ทัศนศึกษาที่วัดธาตุน้อย 20 มกราคม 2563 964
วันที่ 11 มกราคม 2563 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ของนักเรียนอนุบาลโรงเรียนพรหมประสาทวิทย์ ณ เทศบาลตำบลพรหมโลก อ.พรหมคีรี 11 มกราคม 2563 1159
ประชุมกรรมการสหกรณ์ อภิปรายหาข้อสรุปปันผล และเฉี่ลยคืนเพื่อจ่ายให้กับสมาชิก ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 11 มกราคม 2563 998
ประกาศ สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนเพื่อรับรางวัล “สดุดีครูเอกชน” ประจำปี พ.ศ. 2563 11 มกราคม 2563 3210
รายงานผลการประชุม คณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครศรีธรรมราช วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ อ.เมือง จ.นครศรีฯ 11 มกราคม 2563 1031
สมาคมการศึกษาเอกชนนครศรีธรรมราช มอบเตียงผู้ป่วยพร้อมอุปกรณ์ 3 ชุดมูลค่า 75,000 บาท ให้ รพ.ทุ่งสง โดยนายแพทย์ศักดา อัลภาชน์ ผอ.รพ.ทุ่งสง เป็นผู้รับมอบ 19 กันยายน 2562 1077
วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2562 นำโดยท่านผอ.ดร.จิตสถา ศิริณภัค พบปะพูดคุยกับนักเรียนโรงเรียนจรัสพิชากร (โรงเรียนพี่- โรงเรียนน้อง) 11 กันยายน 2562 944
“นกยูงเกมส์” มหกรรมกีฬาโรงเรียนเอกชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 20 07 กันยายน 2562 1567
การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนเอกชน ครั้งที่ 20 “นกยูงเกมส์” 26 สิงหาคม 2562 1844
วันที่ 6 สิงหาคม พุทธศักราช 2562 นำโดยท่าน ดร.จิตสถา ศิริณภัค ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการอาชีวศึกษา 06 สิงหาคม 2562 1227
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มงานหลักฐานการศึกษา 01 กรกฎาคม 2562 1314
เรียน ท่านผู้บริหารสถานศึกษา มีโครงการ To Be Number One ที่จังหวัดเชิญให้โรงเรียนส่งรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนละ 1 ท่าน 27 มิถุนายน 2562 1013
พิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2561 สมาคมการศึกษาเอกชน นครศรีธรรมราช วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส นครศรีธรรมราช 16 มีนาคม 2562 1386
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมประสาน และส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมการศึกษาเอกชนนครศรีธรรมราช พิธีมอบเงินช่วยโรงเรียนที่ประสบภัย "ปาบึก" พิธีมอบประกาศษณียบัตรครูเอกชนดีเด่น ปี 2561 07 มีนาคม 2562 1387
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการงานวันการศึกษาเอกชนภาคใต้ ครั้งที่ 3 15 พฤศจิกายน 2561 2665
วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.09 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นายชลัม อรรถธรรม เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดท่าโพธิ์ 15 พฤศจิกายน 2561 1263
คนการศึกษาเมืองคอนพร้อมร่วมงานกฐินพระราชทาน ในวันเสาร์ ที่ 10 พฤศจิกายน เวลา 10.09 น. ที่วัดท่าโพธิ์ 15 พฤศจิกายน 2561 1203
ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครศรีธรรมราช วาระพิเศษ “กฐินพระราชทาน 2561” ณ วัดท่าโพธิ์ จ.นครศรีธรรมราช 29 ตุลาคม 2561 1619
วันที่ 13 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสมาคมการศึกษาเอกชน ครั้งที่ 6/2561 ณ โรงเรียน อํามาตย์พิทยานุสรณ์ 13 กันยายน 2561 1558
การแข่งขันกีฬาฟุตซอล สนามแข่งขันกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเกตุชาติอารีน่า แข่งวันที่ 6 - 20 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 1480
การแข่งขันกีฬาแชร์บอล ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช (กีฬานักเรียนเอกชน ครั้งที่ 19 นกยูงเกมส์) 28 สิงหาคม 2561 1582

VDO