Get Adobe Flash player

Link แนะนำFacebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

000287890
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
131
114
290
287034
5512
6694
287890

Your IP: 3.239.2.192
Server Time: 2023-11-28 18:18:06

โรงเรียนพิมพ์มณี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมิน ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 - คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ... ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 - กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 - การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ... ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
* มาตรฐานที่ 1 - คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ... ดีเลิศ
* มาตรฐานที่ 2 - กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการ ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 - กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ... ยอดเยี่ยม
โรงเรียนพิมพ์มณีจะนำผลการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

VDO