Get Adobe Flash player

Link แนะนำFacebook

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

000326573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
58
262
864
324658
1662
9998
326573

Your IP: 3.238.71.155
Server Time: 2024-04-13 17:42:02

โรงเรียนพิมพ์มณี ขอรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563 สรุปผลการประเมิน ดังนี้

ระดับการศึกษาปฐมวัย

มาตรฐานที่ 1 - คุณภาพของเด็ก ระดับคุณภาพ... ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 2 - กระบวนการบริหารและการจัดการ ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 - การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ... ยอดเยี่ยม

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
* มาตรฐานที่ 1 - คุณภาพของผู้เรียน ระดับคุณภาพ ... ดีเลิศ
* มาตรฐานที่ 2 - กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการ ระดับคุณภาพ...ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่ 3 - กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระดับคุณภาพ ... ยอดเยี่ยม
โรงเรียนพิมพ์มณีจะนำผลการประเมินตนเองไปใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

VDO